Menü Bezárás

Egészségügyi szolgáltatási járulék, ha nem dolgozik, de nem is tanul

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal bejelentette, hogy december 16-tól azoknak a diákoknak, akiknek október végével lejárt a diákigazolványa, nem tanul tovább, de munkahelyen sem helyezkedett el, illetve semmilyen más módon nem jogosult orvosi ellátásra, annak egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Azok, akik idén nyár elején fejezték be a tanulmányaikat, megszűnt a tanulói jogviszonyuk, október 31-ig rendelkeztek érvényes diákigazolvánnyal. Az igazolvány lejártát követő 46. napon azonban többé nem jogosultak egészségügyi szolgáltatásra, tehát egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük. Idén, 2020-ban ez havonta 7710 forintos többletköltséget jelent, napi szintre bontva 257 forintot.

Korábban a járulékfizetést be kellett jelenteni a NAV felé, ez most változott: a NAV automatikusan előírja a járulékfizetési kötelezettséget a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatszolgáltatása alapján. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig átutalással vagy csekken lehet befizetni a NAV egészségügyi szolgáltatási járulék beszedésére szolgáló számlájára, illetve a közlemény rovatban az adóazonosító jelet kell feltüntetni.

Aggodalomra semmi ok, hiszen ha nem a megfelelő számlára teljesítjük a fizetési kötelezettséget, kérvényezhető az átvezetés. Ehhez a 2017 jelű „Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez” nyomtatványt kell kitölteni, és eljuttatni a NAV részére. Csekket pedig akár személyesen, akár telefonon, vagy online is lehet igényelni.

A fizetési kötelezettség akkor szűnik meg, ha a magánszemély biztosítási jogviszonyt létesít vagy egyéb jogcímen jogosultságot szerez egészségügyi szolgáltatásra. A kötelezettség megszűnéséről a NAV szintén automatikusan értesítést küld, nem szükséges bejelenteni.

Nem érdemes azonban elmaradni a járulék fizetésével, ugyanis ha a járulékhátralék meghalad egy bizonyos összeget (az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát), a magánszemély nem vehet igénybe térítésmentesen egészségügyi szolgáltatást. Ebben az esetben a társadalombiztosítási azonosító jelet érvénytelenítik, ezt követően csak a tartozás megfizetése utáni naptól lesz újra érvényes a tajszám.

Lehetőség van arra is, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a volt diák helyett – hozzájárulásával és a NAV jóváhagyásával – más személy vagy szervezet fizesse meg.