Menü Bezárás

Fizetés nélküli szabadság

A fizetés nélküli szabadság az az időszak, amikor ugyan él a munkaviszony, de bérkifizetés nem történik. Két verzió lehetséges: amikor a fizetés nélküli szabadságot igénylő személynek alanyi jogon jár a szabadság, illetve amikor az igénylőnek meg kell egyeznie a munkaadóval.

Mikor jár alanyi jogon a fizetés nélküli szabadság?

  • gyermek gondozása céljából a gyermek harmadik életéve betöltéséig, továbbá a gyermek tizedik életévének betöltéséig, amennyiben ezen időtartamra is fennáll a gyermekgondozási segélyre való jogosultság,
  • a munkavállalót hozzátartozója tartós ápolása céljából az ápolás időtartamára, de maximum 2 évre (az ápolás indokoltságáról orvosi igazolás szükséges),
  • tényleges önkéntes-tartalékos katonaiszolgálat-teljesítés időtartamára.

Az első két esetben a munkavállaló köteles minimum 15 nappal korábban bejelenteni, hogy igénybe szeretné venni a fizetés nélküli szabadság lehetőségét, illetve a megszüntetésre vonatkozó igényt 30 nappal korábban közölnie kell. Alanyi jogon járó fizetés nélküli szabadság addig áll fenn, ameddig azok az okok, melyek feljogosították a munkavállalót annak igénybevételére.

Alanyi jogon járó fizetés nélküli szabadság ideje alatt a társadalombiztosítás nem szünetel, tehát a munkavállalónak nem gondoskodnia a kifizetéséről.

Mit kell tennünk, ha kérelmezni szeretnénk a fizetés nélküli szabadságot?

Fontos tudni, hogy a kérelmet a munkaadó ilyen esetben nem köteles elfogadni. A kérelemnek tartalmaznia kell a következő adatokat:

  • a kérelem címét – például: Fizetés nélküli szabadság igénylése;
  • a kérelmező: nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét;
  • azt az időszakot, pontos dátummal megjelölve, amikorra igénybe akarja venni a fizetés nélküli szabadságot;
  • a kérelmező fizetés nélküli szabadság alatti elérhetőségét (cím, telefonszám)
  • a keltezést;
  • és a kérelmező aláírását.

Az egészségbiztosítást a munkavállaló ilyenkor nem kapja, szabály szerint a fizetési szabadság megkezdésének első napjától számított 15 napon belül kötelesek vagyunk bejelenteni a biztosítási jogviszony végét, és havonta rendezni a megadott összeget (ez 2020-ban egyébként havi 7710 forintos kiadást jelent). A nem alanyi jogos járó fizetés nélküli szabadság nem számít munkaviszonyban töltött időnek, így a szabadságra és – ha a fizetés nélküli szabadság időtartama a harminc napot meghaladja – a végkielégítésre, felmondási időre jogosító időtartamba sem számít be.