Menü Bezárás

Az egyszerűsített foglalkoztatási forma szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatási forma szabályai speciálisabbak a napi nyolc órás, heti negyven órás foglalkoztatási formánál, ennek ellenére egy elterjedt módja a munkavállalásnak, hiszen vannak munkák, amelyek esetén a legegyszerűbben ilyen formában lehet létrehozni a munkaviszonyt.

A köznyelvben az egyszerűsített foglalkoztatás összemosódott az alkalmi munka kifejezéssel, pedig utóbbi csak egy fajtája az egyszerűsített foglalkoztatásnak. Az egyik fő különbség, hogy alkalmi munka esetén 90 napot lehet a munkavállalót foglalkoztatni, idénymunka esetén viszont 120 nap áll rendelkezésre. Idénymunka például, ha betakarítási munkáról van szó, földeken dolgoztatják a munkavállalót idénykor, vagy nyáron strandon, büfében alkalmaznak valakit kisegítő munkára.

Alapesetben ezt a munkaviszonyt is írásban kell megkötni, de lehetnek kivételek; így például ha az 5 naptári napot, vagy mezőgazdasági idénymunka esetén a foglalkoztatás teljes időtartama a 30 napot nem haladja meg akkor nem kötelező az írásos megkötés. Ellenben, ha a dolgozó, vagyis az alkalmi munkavállaló kéri, akkor írásos szerződést kell kötni. A jelenléti ív kitöltése azonban minden esetben kötelező, úgy mint minden más munkaviszonynál.

Egy naptári évben összesen maximum 90 naptári nap áll a munkáltató rendelkezésére alkalmi munka keretében, továbbá egy naptári hónapban összesen 15 naptári nap, és legfeljebb 5 egymást követő naptári napon lehet foglalkoztatni, vagyis nem lehet egybefüggő 7 nap. A jogszabály naptári évet, napot és hónapot említ, vagyis az év közben megkezdett munkaviszonynál is alkalmazandó a szabály, a töredék évre, hónapra is érvényesek a szabályok.

Az egyszerűsített foglalkoztatást is be kell jelenteni a NAV-hoz. Ehhez a dolgozó nevére, adóazonosítójára és TAJ számára van szükség. A bejelentés egyszerű, történhet elektronikus úton, telefonon, de már mobiltelefonra letölthető mobilapplikáció is rendelkezésre áll. Bejelentéskor a bejelentő kap egy regisztrációs számot, ennek segítségével később könnyen módosítható, vagy törölhető a bejelentés, ha valamilyen változás történne.

Munkabér és közteher

Alap-, illetve teljesítménybérként minimum a kötelező legkisebb munkabér 85, garantált bérminimum esetén pedig 87 százaléka jár. A munkáltató által fizetendő közteher naptári naponként, munkavállalónként a következőképpen alakulnak:

  • mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
  • alkalmai munka esetén 1000 forint,
  • filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.

A fenti közteher megfizetésével a munkáltató mentesül a szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás és a személyi jövedelemadó törvényben előírt adóelőleg-levonási, a munkavállaló pedig a nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi hozzájárulás és személyijövedelemadó-előleg megfizetésének kötelezettsége alól.

A munkaviszony létesítésének korlátai

Az Mt. érvénytelennek minősíti az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést, ha annak megkötése időpontjában a felek között munkaviszony áll fenn. Ebben az esetben tehát a már fennálló munkaviszony marad érvényben. Fennálló munkaszerződést pedig nem lehet úgy módosítani, hogy egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony jöjjön létre. Ilyen igény esetén a meglévő munkaviszonyt először meg kell szüntetni, és csak utána lehet egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést kötni. Harmadik országbeli állampolgárt az egyszerűsített foglalkoztatási formák közül csak mezőgazdasági idénymunkára lehet alkalmazni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás során kapott munkabért csak akkor kell bevallani az adóbevallásban, ha másmilyen jövedelem is volt abban az adóévben, de ezt is csak akkor, ha a törvényi összeghatárt meghaladja. Ha ennél az összegnél magasabb a jövedelem, akkor az efölötti összeget kell szerepeltetni a bevallásban.