Menü Bezárás

Munkáltatói felmondás a koronavírus miatt

A koronavírus terjedésével egyre szigorodnak a korlátozások, és ezek érintik a magyarországi kis- és középvállalkozásokat, de sok esetben még a nagyvállalatokat is. Sok helyen emiatt felmerült a munkaviszony megszüntetésének lehetősége. Most sorra vesszük, hogy milyen esetekben lehet jogszerűen felmondani a munkavállaló határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyát.

Határozott idejű munkaviszony munkáltatói felmondása

Alapesetben határozott idejű munkaviszonyt a lejárta előtt munkaadói felmondással akkor lehet megszüntetni, ha valamilyen vis maior, tehát elháríthatatlan külső ok miatt a munkaviszony megtartása ellehetetlenül. A járvány miatt elrendelt intézkedések ilyen körülmények számítanak, tehát a munkaviszony jogszerűen megszüntethető, azonban a munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha a munkaviszonya meghaladja a három évet.

Azonnali hatályú felmondás indoklás nélkül azonban lehetséges. Nem szabad elfelejteni viszont, hogy ebben az esetben a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.

Munkáltatói felmondás határozatlan idejű munkaviszony esetén

A fő szabály a munkáltatói felmondással kapcsolatban, hogy adott dolgozó munkaviszonya akkor szüntethető meg, ha ennek világos, okszerű és valós indoka van, melyek a munkavállaló magatartásával, képességeivel, esetleg egészségi alkalmasságával hozhatók összefüggésbe, adott esetben pedig a munkaadó működésével. Nem számít ilyennek az, ha iparági okokból szeretné ezt meglépni a munkaadó, ilyenkor más, átmeneti megoldásokkal kell élnie (pl. távolléti díj). E szerint tehát a járvány, illetve az ezzel kapcsolatban hozott intézkedés önmagában nem lehet elég indok a munkaviszony megszüntetéséhez. Ellenben a járványügyi intézkedések következtében ellehetetlenülő munkáltatói működés már megfelelő oknak minősül, ha például annyira megrendíti a munkaadó anyagi helyzetét, hogy átszervezéshez vagy munkakörök megszüntetéséhez kell folyamodnia.

A munka törvénykönyve szerint azonnali felmondással a határozatlan idejű munkaviszony akkor szüntethető meg, ha a munkavállaló magatartása indokolja azt; így tehát a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ez annyit jelent, hogy csak a járványügyi intézkedések okozta nehézségek miatt nem mondhat fel azonnali hatállyal a munkaadó.

Munkaviszony felfüggesztése

A munkaviszony felfüggesztése egy jó átmeneti megoldás lehet, ha a munkaadó úgy dönt, hogy nem szünteti meg a munkaviszonyt. A vis maior helyzetnek köszönhetően a munkáltató nem köteles a foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni, cserébe a munkavállalót nem terheli a munkavégzési kötelezettsége. Alapesetben ilyenkor a dolgozónak nem jár az alapbére, de a munkáltató dönthet másképp: akár a teljes alapbért, vagy esetleg annak egy bizonyos részét továbbra is folyósíthatja a dolgozóinak.