Menü Bezárás

A munkakör megosztása

A munkakör megosztás a részmunkaidős foglalkoztatás egy speciális fajtája, amikor a munkáltató legalább két dolgozóval köt egy teljes munkaidős munkaszerződést, ugyanazon munkakör ellátására. Ebben a felek megállapodnak abban, hogy a munkaszerződés szerinti munkakörbe tartozó feladatokat a munkavállalók közösen végzik el.

Ebben a foglalkoztatási formában a szerződő munkavállalók a napi teljes munkaidőnek egy részében, egymást követően végeznek munkát. Az erre vonatkozó törvény nem határozza meg a napi nyolc óra felosztásának mértékét, a munkaidő beosztás tekintetében a kötetlen munkarendre vonatkozó szabályok érvényesek. Így tehát a munkavállalók közösen megállapodhatnak arról, hogy a meghatározott munkaidőt milyen arányban osztják fel egymás között. Eltérő megállapodás hiányában a munkabér egyenlő arányban illeti meg a munkavállalókat. Ha az egyik munkavállaló akadályoztatva van, a másik, vagy a többi munkavállaló köteles ellátni a helyettesítését, és elvégezni a feladatokat.

A szerződésnek a következő pontokat mindenképpen tartalmaznia kell munkakör megosztásának esetén:

  • a közösen ellátott munkakör
  • minden egyes munkavállalóra vonatkozó feltételei (pl. munkavégzés helye, próbaidő)
  • munkakörön belül a foglalkoztatott munkavállalók együttesen milyen összegű alapbérre jogosultak, mivel a munkavállalók a meghatározott alapbéren egyenlő arányban osztoznak, kivéve, ha ettől együttesen eltérően megállapodnak

Mi történik, ha megszűnik egy munkaviszony?

Az egység elve ebben az esetben nem érvényesül, tehát valamely munkavállaló munkaviszonyának megszűnése, vagy megszüntetése nem érinti a többi munkavállaló munkaviszonyát; kivéve abban az esetben, ha egy főre csökken a munkavállalók száma. Utóbbi esetben a munkaviszony megszűnik, hiszen ezzel az eredeti foglalkoztatási forma funkcióját veszti. Két út állhat a munkaadó előtt, ha ez az eset áll fenn, első esetben a munkáltató köteles annyi időre járó távolléti díjat megfizetni, amennyi a munkáltató felmondása esetén járna, továbbá megfelelően kell alkalmaznia a végkielégítés szabályait is. Másik lehetősége, hogy a megmaradt munkavállalóval új munkaszerződést köt (pl. részmunkaidős, vagy teljes munkaidős munkaviszonyt).

A fent olvashatók alapján talán érthető, hogy ez a fajta munkaviszony ritkán jelenik meg gyakorlatban, de előnyei is vannak. Az adott munkakör kisebb eséllyel marad betöltetlenül, hiszen a munka elvégzését több munkavállaló alkalmazása biztosítja. Hátránya lehet, hogy kiemelt figyelmet igényel a munkaadó oldaláról, hiszen több munkavállalót szükséges bejelentenie a hatóságok felé, bérszámfejtenie; illetve erősen igényli a munkavállalók szoros és hatékony együttműködését.