Menü Bezárás

Változások a munkaügyi pereskedésben

2020. április 1-vel megszüntették a munkaügyi bíróságok működését. Az Érthető Jog körbejárja, hogy pontosan mit is jelent ez, hogyan lesz ezután, ki és hogyan dönt, hova kell fordulnunk, ha munkaügyi vitánk van.

A munkaügyi bíróságok feladata volt, hogy munkaügyi perekben hozzanak döntést; a munkaügyi perek a különleges eljárások közé tartoznak, mivel szabályaik eltérőek lehetnek a többi peres eljárástól.

Melyek azok a peres eljárások, melyeket munkaügyi per formájában tárgyalhatunk? Minden olyan jogviszonyból származó per, mely a lent felsoroltak között szerepel a Munkaügyi bíróság hatásköre alá tartozott 2020. március 31-ig.

  • a Munka Törvénykönyve alapján létesített,
  • a közalkalmazotti,
  • bizonyos törvényi kivételektől eltekintve a szolgálati,
  • a közfoglalkoztatási,
  • a sporttörvény alapján kötött munkaszerződéses,
  • a szakképzés során kötött szakképzési munkaszerződésből eredő,
  • a felsőoktatási törvény szerinti hallgatói munkaszerződésből eredő,
  • a szociális szövetkezettel és foglalkoztatási szövetkezettel létesített tagi munkavégzési jogviszony,
  • illetve a szakszervezetek és az üzemi tanácsok meghatározott munkajogi igényei.

A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességi körébe tartoznak azok az ügyek, amelyek korábban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartoztak. A munkaügyi bírósági ügyekben első fokon az illetékes törvényszékek, mint munkaügyi bíróságok járnak el, másodfokon fellebbezési eljárásban az ítélőtáblák, míg a felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el.

Új rendelkezés, hogy a munkáltató felperes a pert kizárólag a munkavállaló (alperes) belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt indíthatja meg.

Dr. Kocsis Ildikó ügyvéd felhívja a figyelmet arra, hogy nem kell attól tartani, hogy olyan bírók foglalkoznak majd a munkaügyi perekkel, akiknek nincs ilyen jellegű korábbi tapasztalatuk, hiszen munkaügyi kollégiumok mind a törvényszékeken, mind az ítélőtáblákon működnek, ahol a munkaügyi jogviták megítélésében jártas bírók dolgoznak.

Ezen kívül beszél arról is, hogy korábbi félelmek ellenére nem lesz kötelező ügyvédi képviseletet igénybe venni. Fő szabály szerint a törvényszék előtti perekben kötelező a jogi képviselővel történő eljárás, de figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a munkaügyi peres eljárások a különleges eljárások közé tartoznak, tehát általános szabályokat abban az esetben lehet rájuk alkalmazni, amennyiben nincs az adott kérdésben az általánostól eltérő szabály. A törvény azonban kimondja, hogy a munkaügyi perekben nem kötelező a jogi képviselet (ellenben erősen ajánlott, ha szeretnénk, hogy a jogaink megfelelő módon legyenek képviselve).